Uncategorized

מדריך פסח תש"ף

כמדי שנה הפקנו עבורכם את חוברת פסח, אך בשונה משנה רגילה אנו לא יכולים להפיץ את החוברות בבתי הכנסת שנסגרו

הכשרה ביתית של הכלים לפסח

בס"ד ו' ניסן תש"פ                                                                               31.3.20 חשוב: יש לעיין תחילה בחוברת ההוראות לפסח שהוציאה הרבנות המקומית והמועצה הדתית רעננה שם

הצהרת נגישות

המועצה הדתית רעננה רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות. המועצה

מכרזים

מכרזים מכרז מס' 2018/1 – אספקה והתקנת מערכות אנרגיה וחימום "מקווה הרצל" רעננה מכרז מס' 2018/2 – אספקת והתקנת מעלית